Back to All Events

Seminarium om kompetensförsörjning för näringslivets digitala omställning med Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

För att lyckas med en framåtsyftande kompetensförsörjning inom skolan, näringslivet och vården krävs att flera samhällsaktörer samverkar för att hitta framgångsrika och långsiktigt hållbara lösningar. Under våren 2019 medverkar därför Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, på seminarier vid tre universitet för att tillsammans med berörda samhällsaktörer diskutera utmaningar och möjligheter kopplade till kompetensförsörjning.

Välkommen att anmäla dig senast den 13/5! 

PROGRAM 17 MAJ, kl 13.00-15.00

Moderator

Robin Teigland, professor i digital transformation och strategi, Chalmers och hennes assistent Sparky

Inledning

Rektor Stefan Bengtsson och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Högre utbildning och digitalisering; möjligheter runt hörnet

Anders Söderholm, generaldirektör UKÄ

Lärande i nya former

Jörgen Blennow, utbildningsområdesledare för elektroteknik, datateknik, IT samt industriell ekonomi, Chalmers

Stärkt kompetens för yrkesverksamma inom AI och digitalisering

Marianne Grauers, VD för Chalmers Professional Education AB och Jan Smith, professor vid Data och informationsteknik, Chalmers

Göteborgs universitet och livslångt lärande inom AI

Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor med ansvar för samverkansfrågor, Göteborgs universitet

AI: Sociala konsekvenser och etiska aspekter

Olle Häggström, professor vid Matematiska vetenskaper, Chalmers

Digital kompetensutveckling inom ett globalt industriföretag

Peter Elmfeldt, personaldirektör SKF Group

Panelsamtal

Vilka insatser kan göra skillnad och vem tar notan?

Avslutande ord

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och rektor Stefan Bengtsson,

Seminariet kommer även att livesändas. Följ sändningen här.