Back to All Events

Vikten av ett aktivt styrelsearbete

När du som företagsägare vill få ditt företag att växa så behövs olika kompetenser, kunskaper och
erfarenheter med på resan. Att skapa hållbar tillväxt kan vara att ha en aktiv styrelse som är med och
styr verksamheten i riktning åt dina tillväxtambitioner.

Denna eftermiddag vänder sig till dig som är företagsägare eller om du är nyfiken på styrelseuppdrag.
Vad innebär det att ta in externa styrelseledamöter? Hur skapas förutsättningar för ett
värdeskapande styrelsearbete?

Connect Väst, Styrelseakademien Västsverige, Almi Väst och Business Region Göteborg samarrangerar detta event då vi alla jobbar med utveckling av företag inom olika faser och vi ser aktivt styrelsearbete som ett bra verktyg för att skapa värde och tillväxt i bolagen.

Vi börjar med att lyssna till Petra Palmgren Lindwall som professionellt arbetar som styrelseordförande med 26 styrelseuppdrag i ryggsäcken och som också är ackrediterad lärare på Styrelseakademien. Vi pausar för mingel med lättare förtäring och dryck.

Efter det kommer Christina Aspestedt från ALMI Företagspartner Väst att leda ett samtal med några företagsägare och externa styrelseledamöter avseende deras erfarenheter, utmaningar och tips.

Innehåll:

Kl.15:00 Välkommen
Kl.15:15-16:00 Värdet av aktivt styrelsearbete med Petra Palmgren Lindwall
Kl.16:00-16:30 Mingel med lättare förtäring och dryck
Kl.16:30-16:55 Panelsamtal med företagsägare och externa ledamöter med ledning av
Christina Aspestedt
Kl.16:55-17:00 Tack för idag
Kl.17:00-18:00 Möjlighet till eftermingel med dricka och snacks

Boka din plats här, som senast 10 april. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Petra Palmgren Lindwall, 0734-315400. Eventet är kostnadsfritt men en no-show-avgift om 350 kr debiteras om du uteblir utan att meddela detta.

Anmäl dig här!

Varmt välkommen!