Back to All Events

”Flera Vera”

Sverige behöver fler kvinnor i teknikbranschen. Men på flera ingenjörsutbildningar och i många tekniska yrken är kvinnorna idag försvinnande få. Hur kan vi få dem att bli fler?

År 1917 tog Sveriges första kvinnliga ingenjör – Vera Sandberg – examen vid Chalmers. Sverige behöver fler som Vera! Industrin skriker nämligen efter tekniskt kompetent arbetskraft, och det blir allt mer etablerat att en jämnare könsbalans gynnar teknikutvecklingen. Så hur kan vi få fler kvinnor att känna sig behövda, bli inspirerade av vad de kan åstadkomma med ingenjörskonsten som verktyg och att trivas på tekniska arbetsplatser och utbildningar?

Arrangörer:

Chalmers i samarbete med

IVA, Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen

 

Later Event: March 16
StartUp Camp