Back to All Events

Höstkonferens SIQ Excellence Center och SQMA – Swedish Quality Management Academy

För andra gången i år träffas SQMA och SIQ Excellence Center för en gemensam kraftsamling kring utmaningarna att nå framgång i arbetet med hållbar utveckling.

Later Event: October 1
Transition Talks "Justice"