Back to All Events

Female Leader Engineer - Inspirationsföreläsning

Female Leader Engineers arbete
För att åstadkomma en jämn maktbalans mellan män och kvinnor i arbetslivet arbetar Female Leader Engineer konkret med flera aktiviteter.

  • Synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap
  • Lyfta fram nyexaminerade kvinnliga civilingenjörer i Sverige
  • Skapa en plattform för kvinnliga ingenjörer och industribolag att träffas
  • Skapa medvetenhet kring jämställdhetsfrågorna
  • Utmana strukturella förväntningar på kvinnor i karriären