Back to All Events

Challenge lab

  • Veras Gräsmatta Vera Sandbergs allé 8 Västra Götalands län Sweden (map)

Challenge Lab genomför inom ramen för vårt årligen återkommande studentprojekt ”A Good Life on Campus” två intressentdialoger. Personer från organisationer som på olika sätt har intresse i utvecklingen av Chalmers campus bjuds in till en samskapande dialog, med fokus på hur vi kan skapa framtida hållbara campus på Chalmers. Studenterna genomför dessa dialoger som en del i kursen ”Ledarskap för hållbarhetsomställningar” och kommer presentera sina slutresultat på ett seminarium under Chalmers hållbarhetsdag den 23 november.